Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd (DSR) Temadag og Generalforsamling 26. oktober, 2016

På vegne af DSR udbyder vi nu mulighed for at deltage som udstiller ved denne generalforsamling.

Læs mere om Lederforeningen her

Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd har til formål at varetage ledernes særlige interesser i Dansk Sygeplejeråd og virke som sparrings‐ og høringspart i forhold til Dansk Sygeplejeråd.

Dette kan ske bl.a. ved at fokusere på følgende hovedområder:

  • 1. strategisk forum for ledelse
  • 2. udvikling og forskning
  • 3. markere synspunkter og sikre indflydelse
  • 4. rådgivning og vejledning
  • 5. ledelsesmæssig og faglig sparring
  • 6. karrierevejledning/uddannelse
  • 7. løn‐ og ansættelse
  • 8. arbejdsmiljøspørgsmål
  • 9. netværksdannelse.

Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd repræsenterer lederne i Dansk Sygeplejeråd og handler indenfor rammerne af Dansk Sygeplejeråds love, De Kollegiale Vedtægter og Sygeplejeetiske Retningslinier.

Number
Målet er 300 delegerede svarende til 6,8 % af medlemmerne (4.400 medlemmer i alt).

Directions
Quality Hotel Høje Taastrup
Carl Gustavs Gade 1,
DK-2630 Taastrup
Danmark
Contact

Udstillingsområdet
The exhibition is held seperate from the educational program.

Al forplejning vil foregå i udstillingsområdet.

Contact
Kontakt venligst Jan Nordkvist via jnt@conex.dk, if you wish to participate as exhibitors.

Vi håber at se jer ved DSR’s Generalforsamling 2016!

Exhibitors the previous years

Udstillere ved tidligere DSR-arrangementer:

Kurios
Plum & Co ApS
Silentia
Net-Nurse
DPF
Twins
Metropol
cfl
PAR3
Munksgaard
Forkant
Væksthus for Ledelse
PS4
GSK
COK
Commitment Lab
PKA
Nordea
Styrkefokus

Lederforening